Phần mềm Facebook Blaster Pro 11 Full Crack

Posted by Anh Quan Nguyen on Saturday, November 08, 2014 with 2 commentsFacebook Blaster Pro là phần mềm tự động hỗ trợ cho E-Marketer trong việc quảng bá sản phẩm dịch vụ trên facebook.

- Auto Mass Friend Requests. (tự động yêu cầu kết bạn bè)
- Auto Mass Friend Messages. (tự động gửi tin nhắn đến bạn bè)
- Auto Mass Friend Wall Poster. (tự động gửi thông điệp lên tường của bạn bè)
- Auto Mass Friend Poker. (tự động "Chọc" bạn bè)
- Auto Mass Amber Alerts.
- Auto Mass Captcha Bypass.

For English:

Facebook Blaster Pro is the internets # 1 Facebook friend adder marketing software tool. Internet marketers are experiencing a gold rush of web 3.0 FREE advertising to highly targeted leads on the fastest growing social network "Facebook". Facebook Blaster Pro can run your marketing efforts on autopilot because automation is key to your success.
- Auto Mass Friend Requests.
- Auto Mass Friend Messages. 
- Auto Mass Friend Wall Poster. 
- Auto Mass Friend Poker. 
- Auto Mass Amber Alerts.
- Auto Mass Captcha Bypass.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Facebook Blaster Pro